Zoznam prijímateľov 2%

Nadácia Providencia

Hlavné aktivity nadácie sú zamerané na rozvoj aktivít v oblasti vzdelávania dospelých, výchovu k zodpovednosti za kvalitu života a dôstojnosť ľudského života v duchu kresťanských hodnôt, ochrana kultúrneho dedičstva, duchovných hodnôt a práv menšín a sociálne odkázaných občanov.

Od roku 2001 usporiadali sme tri medzinárodné letné tábory pre postihnuté deti. Podpora študentov ktorí učia na Slovensku a taktiež v zahraničí

Každoročne sa zúčastňujeme s chorými na púti v Lourdese. Škola v prírode v Lichtenšteinsku – spoluprácou Maltézskej pomoci. Pravidelne dvojmesačne podávame teplu stravu pre bezdomovcov. Máme zabezpečenú aj knižnicu v pastoračnom centre.

Ekonomický a finančný stav je závislý na príspevkoch darcov a podľa týchto príspevkov zabezpečujeme aj výdavky.

Web stránka: www.providencia.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 35537400
Obchodné meno: Nadácia Providencia
Sídlo: 04001 Košice - Staré Mesto, Vrátna 5
Právna forma: Nadácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 424,13 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
3 845,47 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
4 199,23 € 3 910,32 € 7 883,35 €