Zoznam prijímateľov 2%

Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

UPJSNadácia Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach bola zriadená dňa 11.11.1993. Jej zriaďovateľom je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Cieľom a poslaním nadácie je podpora univerzitného vzdelávania s dôrazom na potreby rozvoja tvorivej vedeckej práce ako základne na poskytovanie vysokoškolského, postgraduálneho a celoživotného vzdelávania, zvýšenie spoločenského ocenenia práce vysokoškolského učiteľa a podpora vynikajúcich talentovaných študentov.

Web stránka: http://www.nadacia.upjs.sk/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31304451
Obchodné meno: Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Sídlo: --- nie je v Zozname prijímateľov na rok 2017 ---
Právna forma: Nadácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 121,53 € 7 130,99 € 8 929,92 € 26 137,79 €