Zoznam prijímateľov 2%

NIE RAKOVINE

logo 2000x3000 150dpi

Sme pacientska aliancia NIE RAKOVINE, ktorá obhajuje práva onkologických pacientov. Spája všetkých, ktorí môžu zlepšiť onkológiu na Slovensku, podporuje primárnu prevenciu a včasnú diagnostiku. Pomáha onkologickým pacientom a ich príbuzným zvládnuť náročné situácie – poskytujeme psychickú podporu, sociálne poradenstvo a praktické rady ako zvládať liečbu.

Naši vyškolení dobrovoľníci z radov bývalých onkologických pacientov poskytujú psycho-sociálnu podporu súčasným onkologickým pacientom v pacientskych poradniach, ktoré prevádzkujeme v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach a vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Počas 13 rokov činnosti pacientske poradne a online poradňa na webe poskytli pomoc takmer 3000 pacientom.

Aliancia NIE RAKOVINE poskytuje svoje poradenské služby na týchto platformách:

·      Online poradňa www.nierakovine.sk/online-poradna

·      Bezplatná pacientska linka: 0800 800 183

·      Pacientske poradne (viac info tu: https://www.nierakovine.sk/pacientske-poradne)

Zakladajúci členovia Jana Pifflová Španková a Patrik Herman založili alianciu NIE RAKOVINE dňa 17.11.2016, ktorý je Medzinárodným dňom boja proti rakovine pankreasu. Vznikla platforma, ktorá nielen zastrešuje a pokračuje v činnosti Europacolon Slovensko, ale svoje aktivity naďalej rozširuje.

NIE RAKOVINE je nezávislým občianskym združením. Naša činnosť je závislá na grantoch, dotáciách, 2 percent z vašich daní a individuálnych daroch.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Web stránka: www.nierakovine.sk
Facebook: @nierakovine

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 50654896
Obchodné meno: NIE RAKOVINE
Sídlo: Cukrová 2272/14, 81101 Bratislava
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: