Zoznam prijímateľov 2%

Občianské združenie STEPHANUS

 OZ STEPHANUS vz. v obci v roku 2008 ako reakcia na bezútešný stav národnej kultúrnej pamiatky baroko – rokokového kostola s prvkami klasicizmu sv. Štefana Kráľa z kroku 1780 v Novej Kelči. Kostol bol plne využívaný na svoje účely do r.1993, kedy bol v obci vysvätený nový kostol. Kostol sv. Štefana týmto prakticky stráca svoje využitie a začína chátrať.

Na jeho znovuoživenie a pomoc na jeho záchranu, preto bolo založené OZ STEPHANUS, registrované na MV SR, ktoré vyvíja snahy o jeho záchranu. Nakoľko sa nachádza v RO DOMAŠA zámerom OZ je, aby sa tento kostol využíval ako koncertná či výstavná sieň, alebo aby tu v blízkej budúcnosti vz. akési múzeum zatopených obcí a zároveň aby slúžil aj na svoje pôvodné účely aspoň počas letnej sezóny. Za posledné roky keď je kostol počas letnej sezóny sprístupnený širokej verejnosti.

Naším aktuálnym zámerom je vybudovania dreveného pódia na južnej strane kostola, čím by spolu s umelým násypom vznikol akýsi amfiteáter na realizáciu kultúrnych akcií v RO Domaša.

Web stránka: ozstephanus.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42085250
Obchodné meno: Občianské združenie STEPHANUS
Sídlo: 09404 Nová Kelča, Nová Kelča 72
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 536,47 € 694,84 € 214,22 € 300,70 €