Zoznam prijímateľov 2%

OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU

ODSDravé vtáky sú nádhernými skvostami slovenskej krajiny.
Tešia nás svojou majestátnosťou, v prírode plnia dôležitú funkciu.
Už viac ako 40 rokov sú dravce a sovy našou vášňou a ich ochrana našim poslaním.
Dohliadame na úspešnosť ich hniezdenia, pomáhame im vtedy, keď to potrebujú.
Niektoré druhy sme zachránili pred vyhynutím, zlepšujeme podmienky pre ich hniezdenie, zvyšujeme dostupnosť potravy.
Presadzujeme opatrenia pre bezpečné elektrické vedenia, vyrábame a rozmiestňujeme hniezdne búdky a podložky, staráme sa o poranené či opustené operence a vraciame ich do voľnej prírody. Pre verejnosť a školy organizujeme prednášky i exkurzie, vydávame časopisy a podporujeme činnosť svojich členov – ich aktívnu prácu pre dravce a sovy. O svojej práci informujeme pravidelne na web stránke, Facebooku a svojim priaznivcom každý mesiac posielame Spravodaj plný aktualít.

Web stránka: www.dravce.sk 
Facebook: www.facebook.com/dravce.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31797717
Obchodné meno: OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU
Sídlo: 84101 Bratislava - Dúbravka, Trhová 3450/54
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 10 817,30 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
17 176,49 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
18 170,60 € 22 453,83 € 24 695,91 €