Zoznam prijímateľov 2%

Rada pre práva dieťaťa

Logo RPPDRada pre práva dieťaťa sa primárne venuje ochrane dobrých rodinných vzťahov detí z rozdelených rodín. Pomáha ročne v priemere viac ako 50 deťom upokojiť ich rodinnú situáciu a prispieť k tomu, aby sa deti zbavili úzkosti. Robí tiež verejnú kontrolu výkonu verejnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, šíri osvetu, prináša poznatky o dobrej praxe zo zahraničia. Presadzuje novú kultúru vzťahov rodičov a detí po rozpade rodiny, najmä, aby štát nepodporoval súťaž o lepšieho rodiča a aby zavádzal prvky zdieľanej starostlivosti o dieťa po rozpade rodiny, ktorá je v zahraničí už štandardom.

Web stránka: www.prava-deti.sk 
Facebook: https://www.facebook.com/pravadeti 

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42290422
Obchodné meno: Rada pre práva dieťaťa
Sídlo: Ulica Spartakovská 6459/3, Trnava, 91701
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: