SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

socia_boldSme nadácia, ktorá ovplyvňuje sociálny systém v prospech najviac ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva.

Našou víziou je tolerantná spoločnosť, ktorej integrálnou súčasťou budú aj znevýhodnení a ohrození občania. Spolupráca „slabých a silných“ by mala vyústiť do budovania kvalitných a dostupných sociálnych služieb, ktoré budú uspokojovať individuálne potreby užívateľov v ich prirodzenom prostredí.

Podporujeme vznik a rozvoj siete centier včasnej intervencie. Centrá poskytujú podporu rodinám, ktorým ...

Čítaj ďalej →
0

Touch&Speech n.o.

TouchandSpeech_logo_RGB_basic_primSme skupina aktívnych ľudí so zrakovým postihnutím, ktorých spojila túžba po zodpovednej a dôstojnej práci v prospech iných ľudí.

Sme presvedčení, že ľudia so zdravotným postihnutím si zaslúžia čo najlepšie podmienky pre ich samostatný a plnohodnotný život. Na druhej strane sú aj ľudia so zdravotným postihnutím povinní aktívne ...

Čítaj ďalej →
0