2% pre hodnotnejší život

Musím sa opakovane registrovať do Zoznamu prijímateľov?

Áno, registráciu je potrebné opakovať každoročne, nestačí, že ste už boli v Zozname prijímateľov v minulosti.

0