Zoznam príspevkov 'FAQ'

Kedy bude zverejnený nový Zoznam prijímateľov 2% na rok 2013?

Tento Zoznam Komora notárov SR zverejní v súlade so Zákonom o daniach z príjmov dňa 15.01.2013

Čítaj ďalej →
0

Kedy bude zverejnený Zoznam prijímateľov a sumy, ktoré získali v roku 2012?

Tento Zoznam zverejní Daňové riaditeľstvo SR v súlade so Zákonom o dani z príjmov po skončení roku 2012, najneskôr však 31.1.2013.

Čítaj ďalej →
0

Je vzdelávanie naspäť medzi účelmi, na ktoré sa dajú prijímať a používať 2%?

Áno, vzdelávanie je naspäť medzi účelmi, takže organizácie aktívne v tejto oblasti môžu prijímať aj používať 2% na vzdelávanie bez problémov.

Poznámka: Vzdelávacie účely pridané Zákonom č. 76/2007 Z.z.

Čítaj ďalej →
0

Musím sa opakovane registrovať do Zoznamu prijímateľov?

Áno, registráciu je potrebné opakovať každoročne, nestačí, že ste už boli v Zozname prijímateľov v minulosti.

Čítaj ďalej →
0

Na čo môžem použiť financie z 2%?

Financie z 2% použite presne na ten ÚČEL, ktorý máte uvedený v Notárskej zápisnici, keď ste sa registrovali ako prijímatelia 2% a súčasne na ÚČEL, ktorý máte uvedený vo vašich Stanovách/Štatútoch. Zákon o dani z príjmov žiaľ nehovorí konkrétne, na čo nesmiete tieto financie použiť, alebo ako (na čo) ich konkrétne máte použiť, dôležité je vedieť obhájiť toto použitie podľa horeuvedenej vety.

Čítaj ďalej →
0