Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – SPOSA

SPOSASpoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) je občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých, postihnutých autistickým syndrómom.
Prevádzkuje rehabilitačné stredisko, v ktorom poskytuje sociálnu rehabilitáciu ľuďom s autizmom, s cieľom nadobudnutia ich  samostatnosti a začlenenia do bežného života.

Viete, že autizmus je globálnou svetovou zdravotnou krízou? Jedno dieťa zo 110 narodených je autistické?

Misiou Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom je otvárať dvere do sveta  autizmu a objavovať dôvody na radosť ...

Čítaj ďalej →
0