Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia

Inštitút hospodárskej politiky (IHP) dlhodobo a pravidelne spracováva analýzy vybraných segmentov hospodárstva na Slovensku. Vo svojej náplni sa IHP venuje výskumným a analytickým činnostiam, na základe ktorých podáva vyjadrenia k relevantným otázkam týkajúcich sa verejných financií a verejnej správy. Zároveň poskytuje vďaka získaným poznatkom poradenstvo a komplexné analytické služby pre súkromných klientov.

Inštitút hospodárskej politiky (IHP) je ekonomický think-tank, nezávislá, apolitická a ...

Čítaj ďalej →
0