PRO-ORTHODOX

Pro_OrthodoxZdruženie je celoslovenská dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, výberová organizácia združujúca členov na základe spoločenského záujmu, ktorého cieľom je rozvoj, upevnenie a zachovanie kresťanských, kultúrnych a historických hodnôt v spoločnosti, ochrana a podpora ľudského zdravia, podpora športu detí, mládeže, dospelých a občanov zdravotne postihnutých, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia s ...

Čítaj ďalej →
0