SOVA – občianske združenie na podporu nadaných detí

SOVAObčianske združenie SOVA vzniklo s cieľom pomôcť skvalitňovať vyučovací proces v spolupráci s vedením školy a tým podporiť vzdelávanie nadaných detí.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa do činnosti OZ SOVA zapojili. Vaša dôvera nás zaväzuje použiť vyzbierané peniaze hospodárne a v zmysle verejne deklarovaných zásad transparentnosti, adresnosti a kontroly. Vyzbierané peniaze použijeme výlučne na financovanie priorít:
• ...

Čítaj ďalej →
0