Zoznam prijímateľov 2%

Canis Center Eddy Slovakia

CC_EDDYCanis Center Eddy Slovakia sa dlhodobo zaoberá výcvikom záchranárskych psov, ako aj výchovou mládeže ku vzťahu ku kynológii.

Mladým ľuďom poskytujeme možnosť zmysluplného využitia voľného času, kontaktom so psom získavajú zodpovednosť a zároveň im približujeme prácu kynológa záchranára.

Na našom kynologickom cvičisku umožňujeme občanom absolvovať kynologický tréning so svojim psom. Našou cieľovou skupinou je široká verejnosť so vzťahom k psom, od najmladších až po seniorov.

web stránka: www.cces.sk
Facebook: Canis Center Eddy Slovakia

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42128749
Obchodné meno: Canis Center Eddy Slovakia
Sídlo: 82103 Bratislava - Ružinov, Čmelíkova 17
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 949,92 € 683,44 € 1 198,74 € 1 495,09 € 1 537,92 €