Zoznam prijímateľov 2%

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Dom sv. Kozmu a Damiána zriadila Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie so sídlom na ulici Rumanova 6 v Prešove.

Poskytujeme dva druhy sociálnych služieb a to v zariadení opatrovateľskej služby a v domove sociálnych služieb. Ide o pobytovú formu služieb, kde kvalifikovaný personál poskytuje komplexnú celodennú sociálnu, ošetrovateľsko-opatrovateľkú a duchovnú starostlivosť s dôrazom na humanizáciu  týchto činností.  Našim cieľom je vytvoriť dôstojné, rodinné prostredie pre našich klientov. Sú to prevažne seniori, ktorí sú imobilní respektíve málo mobilní, pripútaní na lôžko alebo k invalidnému vozíku.

Na zmysluplné využitie alebo trávenie voľného času a za účelom čo najväčšej integrácie do normálneho života rozvíjame rôzne aktivity: spoločenské hry na posilnenie a zachovanie jemnej motoriky, na tréning kognitívnych funkcií, muzikoterapiu, arteterapiu, animoterapiu, individuálne rozhovory s klientmi, skupinové tematické stretnutia, výlety do okolia. Ďalšou skupinou aktivít vrámci sociálnej rehabilitácie je aktívna spolupráca s rodinou a dobrovoľníkmi. Našimi plánmi do budúcna je zriadenie rehabilitačnej miestnosti a  terapeutického senior parku pre možnosť častejšieho pobytu v prírode.

Vaše 2% pomôžu plniť sny našich seniorov a prežívať plnohodnotnú jeseň života.

web: www.domkad.eu

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 00585700
Obchodné meno: Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
Sídlo: 08001 Prešov, Sládkovičova 22
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 8 882,09 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
9 566,12 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
9 407,03 € 5 457,36 € 7 898,67 €