Zoznam prijímateľov 2%

NOVORODENEC.SK, n. o.

Cieľ našej neziskovej organizácie je podporovať jednotku vysokošpecializovanej starostlivosti pre novorodencov, ktorá koncentruje novorodencov v kritickom stave z regiónov košického a prešovského kraja. Ročne sa jedná o okolo 370 prípadov.
Za obdobie posledných štyroch rokov organizácia financovala zavedenie výnimočných diagnostických a terapeutických postupov, ktoré vykonáva pracovisko ako jediné v regióne východoslovenského kraja.
Jedná sa menovite o prístroje na jemnú a presnú umelú pľúcnu ventiláciu, neinvazívnu ventilačnú podporu, presné monitorovanie a to najmä tkanivovej oxygenácie, prístroje na riadené podávanie kysličníka dusnatého u zlyhávajúcich  novorodencov, prístroj na riadenú celotelovú hypotermiu, vyšetrovanie a zobrazovanie orgánov a funkcie organizmu pomocou ultrasonografického prístroja, prístroje na transport novorodencov z iných nemocníc. Veľmi dôležitou  súčasťou činnosti našej n.o je organizovanie fotografických výstav, ktoré sú často jedinou formou komunikácie „novorodencov v ohrození života“ s verejnosťou. V roku 2012 to boli tri výstavy, v marci 2012 v Auparku, následne v kaviarni v Medzeve  a v júni 2012 niekoľko mesiacov trvajúca výstava v o.c Galéria v Košiciach. Výraznou mierou sa organizácia snaží pracovať s validnými údajmi a kvalitným zobrazením . Za túto činnosť bola ocenená v roku 2012 špeciálnou cenou na konferencii ITAPA.
Svoju ďalšiu činnosť plánujeme orientovať na komunikáciu matky a jej ohrozeného dieťaťa, doplnenie technického vybavenia oddelenia. V oblasti vzdelávania organizovala n.o. NOVORODENEC.SK doposiaľ 5 medzinárodných konferencií v rokoch 2005, 2007, 2009, 2010 a 2012 vždy v spolupráci v neonatologickou klinikou Michigane University Ann Arbor USA. Táto spolupráca je garanciou rýchleho zavádzania progresívnych postupov do klinickej praxe s cieľom zachraňovať novorodencov s minimálnymi trvalými následkami.
Pomocou web stránky prevádzkuje organizácia od roku 2005 online poradňu zdarma.

web: www.novorodenec.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 35511273
Obchodné meno: NOVORODENEC.SK, n. o.
Sídlo: 04001 Košice, Pri nemocnici 3
Právna forma: Nezisková organizácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 21 771,73 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
27 130,75 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
46 932,70 € 27 339,00 € 77 788,72 €