Zoznam prijímateľov 2%

Lepší svet n.o.

Lepsi_svetNezisková organizácia Lepší svet už viac ako 12 rokov pomáha ľuďom s mentálnym znevýhodnením ku kvalitnejšiemu životu.

Prevádzkuje niekoľko moderných a progresívnych zariadení sociálnych služieb a služieb zamestnanosti v bratislavskom a trenčianskom kraji, kde sa v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke stará o takmer stovku klientov s mentálnym znevýhodnením. Na Slovensku je v tomto smere jedinečná, medzi neziskovými organizáciami najväčšia. V súčasnosti realizuje niekoľko progresívnych projektov, do ktorých zapája aj dobrovoľníkov. Podieľa sa na vzdelávaní študentov sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky, ktorí v zariadeniach absolvujú praktické vyučovanie. Jej cieľom je neustále zvyšovanie kvality života ľudí s mentálnym znevýhodnením v prostredí väčšinovej spoločnosti so zreteľom na ich individuálne potreby.

Práve vďaka dvom percentám chce zabezpečiť plnohodnotnú starostlivosť pre klientov, ktorí bývajú v podporovaných bývaniach a okrem organizácie Lepší svet už nemajú nikoho, kto by sa o nich postaral. S láskou to dáva zmysel!

Web stránka: www.lepsisvet.org
Facebook: https://www.facebook.com/lepsisvet1

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 36077194
Obchodné meno: Lepší svet n.o.
Sídlo: 85103 Bratislava, Osuského 8
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 6 629,84 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
6 854,85 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014