Zoznam prijímateľov 2%

Motýlik

Motylik Občianske združenie Motýlik je mimovládne, dobrovoľné, neziskové združenie ľudí, ktorých vedie osobná skúsenosť s vážne chorými deťmi, dospievajúcimi a mladými dospelými, k aktivite vybudovať detský hospic (ako dom – „Veronikin domček“) pre deti a dospievajúcich so závažným život limitujúcim ochorením a postihnutím. Snahou Motýlika je podpora a starostlivosť o rodičov i všetkých blízkych, ktorí sa o takto choré deti starajú, prípadne ich sprevádzajú. Motýlik chce prispieť k zlepšeniu kvality ich života vychádzajúc z ich aktuálnych potrieb a rešpektujúc ich práva.

Získanými financiami z 2 % (3%) daní, čiže spolu s vami – by sme radi pomohli:

  • presadzovať a napomáhať dodržiavaniu ľudských práv a slobôd človeka (uznanie nezastupiteľnej role rodičov počas starostlivosti o choré dieťa),
  • poskytovať publikačnú činnosť, zameranú na propagáciu celostného prístupu k človeku a na ľudskú stránku ošetrovateľskej starostlivosti,
  • poskytovať informácie týkajúce sa sociálnej, zdravotnej a právnej pomoci,
  • vyvíjať vzdelávaciu a osvetovú činnosť.

Zo srdca za pomoc ďakujeme a prajeme pokoj a dobro.

Web stránka: www.motylik.eu

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30790808
Obchodné meno: Motýlik
Sídlo: 82104 Bratislava, Studená 17
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 525,53 € 562,88 € 1 184,65 € 1 284,52 € 2 327,81 €