Zoznam prijímateľov 2%

MRAVENISKO, o.z.

Hlavným poslaním združenia je podporovať osoby so zdravotným postihnutím v oblasti rozvoja individuálneho rastu a zabezpečiť združovanie sa rodičov, príbuzných a priateľov zdravotne postihnutých. Združenie združuje osoby, ktoré majú záujem na zlepšenie vnímania osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ich postavenia v spoločnosti, osoby, ktoré podporujú rozvoj a činnosť takýchto osôb, ich vzájomnú spoluprácu. Pre dosiahnutie svojho poslania bude združenie plniť najmä tieto ciele: skvalitňovanie života osôb so zdravotným postihnutím, stimulácia a podpora rozvoja individuálneho rastu osôb so zdravotným postihnutím, podpora rozvoja pracovných činností osôb so zdravotným postihnutím, rozvoj talentu osôb so zdravotným postihnutím, napr. v oblasti športu, hudby, tanca, folklóru, podpora pri vykonávaní športových aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím, pomoc pri skvalitňovaní materiálno-technického vybavenia Centra sociálnych služieb TAU Turie a iných zariadení sociálnych služieb, podpora zdokonaľovania pracovných zručností v chránených dielňach a chránených pracoviskách, pomoc osobám so zdravotným postihnutím pri osamostatňovaní sa, poradenstvo osobám so zdravotným postihnutím.

web stránka : www.csstauturie.sk
facebook : https://www.facebook.com/csstau

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 51243253
Obchodné meno: MRAVENISKO, o.z.
Sídlo: Osloboditeľov 371/15, 01313 Rajecké Teplice
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: