Zoznam prijímateľov 2%

Nezisková organizácia UniCare

 
Nezisková organizácia UniCare v súčasnosti pracuje na realizácii týchto projektov:

  • Integrácia detí s ADHD alebo inými poruchami správania
  • Rozhodnutie dneška je realita zajtrajška, preto podporme rozvojom potenciálu našich detí dnes…
  • Experimentálne overovanie vzdelávania nadaných detí

Firma UniCare, s.r.o. prefinancovala z vlastných zdrojov viac ako 200tis. € na zariadenie UniCare centra a podporu vybraných projektov našej neziskovej organizácie. Dynamika implementácie všetkých plánovaných projektov bude pozitívne ovplyvnená tiež na základe Vašej podpory, za ktorú vopred ĎAKUJEME.

Prečo Nezisková organizácia UniCare

Rozšírením snahy o intenzívnejšie profilovanie sa na poli spoločenskej zodpovednosti sme v decembri 2009 založili vlastnú Neziskovú organizáciu UniCare, IČO: 45731284. Jej činnosť je financovaná z asignácie 2% z daní z príjmov vybraných spoločností, s ktorými máme dohodnutú spoluprácu, tiež príspevkami zamestnancov, našich klientov, ale aj priamymi investíciami firmy, čo považujeme za vhodný a efektívny spôsob manažovania finančných prostriedkov v rámci svojich aktivít spoločenskej zodpovednosti firmy.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 45731284
Obchodné meno: Nezisková organizácia UniCare
Sídlo: 82101 Bratislava, Martinčekova 13
Právna forma: Nezisková organizácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 35,53 € 248,49 € 684,90 €