Zoznam prijímateľov 2%

Občianske združenie ATHÉNA

Poslaním OZ ATHÉNA je, aby v živote detí so zdravotným postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva a slobody: aby sa mohli vzdelávať, oddychovať, rozvíjať, mali priateľov,  mohli realizovať svoje záujmy.

Každé dieťa prichádza na svet s obmedzenými schopnosťami. Vzájomná dynamická súhra vnímania pomocou zmyslov a reakčný pohyb, umožňujú zdravému dieťaťu od narodenia bežný plynulý rozvoj. Ak je však dieťa  určitým spôsobom handicapované, bude svoje schopnosti rozvíjať pomaly alebo ak bude ponechané bez pomoci, nebude ich rozvíjať vôbec, nedôjde k interakcii s okolitým svetom. Pri poskytovaní sociálnych služieb v Dennom detskom stacionári – DEDESO, ktorého je OZ ATHÉNA zriaďovateľom od roku 2007,  sa opierame sa o skutočnosť, že každý jedinec má potenciál rozvíjať sa, pokiaľ sú mu ponúknuté určité škály podnetov a každý jedinec je schopný komunikácie a je možné s ním komunikovať, keď je zvolený vhodný spôsob. Napĺňame potreby dieťaťa – potrebu stimulácie, aktivity, poriadku, štruktúry, princípu a potrebu otvorenej budúcnosti.

Našim cieľom je zabezpečovať pre deti so zdravotným postihnutím primeranú podporu v každodennom prostredí, v každej fáze vývoja a veku. Spoločné aktivity, život v kolektíve a spoločné prežívanie vecí je pre deti základnou snahou. Prioritou je  dosiahnuť u každého dieťaťa čo najvyššiu nezávislosť na pomoci inej osoby a vytvorenie takých podmienok, ktoré mu umožnia všestranný rozvoj, sebarealizáciu a sociálnu integráciu.

web: www.dedeso.sk
www.facebook.com/pages/Dedeso/231551453630498?fref=ts

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37817124
Obchodné meno: Občianske združenie ATHÉNA
Sídlo: 98101 Hnúšťa, Francisciho 74
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 147,33 € 3 991,85 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
5 839,22 € 2 320,41 € 5 129,63 €