Zoznam prijímateľov 2%

Občianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA-VÝSKUM

logo vvvObčianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA-VÝSKUM od roku 2011 pôsobí na Slovensku a v roku 2015 bola založená jeho Pobočka v Košiciach. Činnosť je zameraná na podporu rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu s využitím moderných technológií komunikáciou so samosprávnymi orgánmi a podnikateľmi hlavne pri využívaní a implementácii moderných inovatívnych prvkov techniky, na tvorbu odborných štúdií a projektových riešení pre potreby samosprávnych orgánov a podnikateľov, ktoré súvisia s analýzami a modelovaním efektívneho využívania energie, hlavne obnoviteľných zdrojov a ochrany životného prostredia.

Podieľa sa na vydávaní medzinárodných vedeckých časopisov Information Technology Applications/Aplikácie Informačných technológií (www.e-s-r.org) a Journal of Knowledge Society/Časopis znalostní společnosti (http://jks.euin.org/).

Web: www.e-s-r.org

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42255180
Obchodné meno: Občianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA-VÝSKUM
Sídlo: 85101 Bratislava, Andrusovova 5
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 6 194,80 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015