Zoznam prijímateľov 2%

Open eyes

open_eyes_logoObčianske združenie Open eyes so sídlom v Nitre sa venuje vzdelávaniu všetkých vekových kategórií obyvateľstva v oblasti cudzích jazykov a interkultúry.

Okrem toho sa zameriava na úspešnú integráciu cudzincov.

Preto podporuje, organizuje  a pripravuje:

– jazykové a interkultúrne programy pre cudzincov (všetky skupiny – migranti, azylanti a pod.),
– kultúrne a spoločenské podujatia pre cudzincov,
– informačné kampane zamerané na majoritnú spoločnosť.

Najnovší a najprogresívnejší cieľ združenia predstavuje jazykové a interkultúrne vzdelávanie zahraničných lekárov a zdravotníckeho personálu v SR, čím reaguje na vysoko aktuálne potreby slovenského zdravotníctva. Jedným z jeho znakov je práve nedostatok odborného personálu,  pretože odchádza zo Slovenska do zahraničia. Na uvoľnené miesta prichádzajú lekári z iných krajín (po úprave legislatívy sa očakáva aj príchod zdravotných sestier), predovšetkým z Ukrajiny a Ruska. Je dôležité naučiť týchto ľudí komunikovať v slovenskom jazyku a zoznámiť ich so špecifikami slovenského prostredia (interkultúrna príprava).

Web stránka organizácie: http://www.openeyes.eku.sk/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42336864
Obchodné meno: Open eyes
Sídlo: 94901 Nitra, Piaristická 2
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: