Zoznam prijímateľov 2%

StarDOS n.o.

StarDOS n.o. je nezisková organizácia, ktorá sprostredkuje opatrovateľskú službu, ošetrovateľskú službu (ADOS) a požičiavanie zdravotníckych pomôcok pre chorých, starších a zraniteľných klientov a pacientov.

Organizácia vznikla v roku 2005 a všetky svoje služby ponúka od roku 2015. Poslaním StarDOSu je zabezpečiť kvalitu a dôstojnosť života klientov v ich prirodzenom domácom prostredí. Našim hlavným cieľom je pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Zmierniť ich utrpenie, správať sa k nim s úctou, profesionalitou a empatiou u nich doma, kde sa cítia najpohodlnejšie a najbezpečnejšie.

Finančná pomoc od ľudí s dobrým a súcitným srdcom je pre nás a našich klientov neuveriteľne dôležitá. Z Vašich finančných prostriedkov dokážeme zabezpečiť:

  • Pomoc núdznym pacientom, ktorí si našu službu nemôžu dovoliť
  • Nevyhnutný chod organizácie
  • Zakúpenie a opravu pomôcok a zdravotných potrieb pre našich pacientov

V mene našej organizácie a našich klientov ďakujeme každému dobrosrdečnému človeku, ktorý sa rozhodne svoje 2 % darovať práve nám.

Web stránka organizácie: www.stardos.sk

Facebook: https://www.facebook.com/StarDOSno/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): StarDOS n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO/SID: 37923099
Sídlo: 91101 Trenčín, Gen. M. R. Štefánika 379/19

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 333,42 €