BitCoin pre Rozhodni.sk

Ako rozumiete základom mechanizmu poukázania podielu zaplatenej dane?

Komu môže dobrovoľník poukázať svoje 3% z dane?

 

 

 

 

Musí organizácia, ktorá získa podiel zaplatenej dane, tento príjem zdaniť?

 

 

 

 

Ak organizácia v roku 2015 prijme z podielu zaplatenej dane 2100€, dokedy ich musí minúť?

 

 

 

 

Môže rozpočtová organizácia obce prijímať podiel zaplatenej dane?

 

 

 

 

Môžu zamestnanci darovať 4% zo mzdy?

 

 

Za akých podmienok musí každá organizácia zverejniť v Obchodnom Vestníku použitie získaných financií?

 

 

 

 

Ak firma dala dar vo výške minimálne 0,5% z dane, ktorej organizácii môže poukázať svoje 2% z dane?

 

 

 

 

Koľko % zo zaplatenej dane poukazujú právnické osoby v roku 2015?

 

 

 

 

Ako je definovaná povinnosť pri zverejnení použitia financií v Obchodnom Vestníku? Rozhodný dátum je 31.5.2015..:

 

 

 

 

Ak organizácia je už tomto roku v Zozname prijímateľov, musí sa ísť opätovne zaregistrovať do Zoznamu prijímateľov na rok 2016?

 

 

 

 


Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]