Časové lehoty pre prijímateľov 2%

Najdôležitejšie časové lehoty dotýkajúce sa prijímateľov:

1.9.2016 – Začiatok registrácie MVO do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

15.12.2016 – Posledný deň na registráciu MVO do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2016 (po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať!)

31.12.2016 – Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)

15.1.2017- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2017

31.1.2017 – Finančné riaditeľstvo SR zverejní Zoznam prijímateľov 2% v roku 2016 spolu so sumami, ktoré v roku 2016 získali

31.1.2017 – Finančné riaditeľstvo SR zašle prijímateľom Zoznam ich podporovateľov (ak to podporovatelia odsúhlasili)

31.5.2017 – posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

31.5.2017 – posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

30.6.2017 – termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania *

* Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania

31.7.2017 – termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Chcete mať istotu, že všetko stihnete?


Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky:Aktualizované: 25.09.2016