Časové lehoty pre prijímateľov 2%

Najdôležitejšie časové lehoty dotýkajúce sa prijímateľov:

1.9.2020 – Začiatok registrácie MNO do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021

15.12.2020 – Posledný deň na registráciu MVO do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021 (po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať!)

15.1.2021– Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2021

31.1.2021 – Finančné riaditeľstvo SR zverejní Zoznam prijímateľov 2% v roku 2020 spolu so sumami, ktoré v roku 2020 získali

31.1.2021 – Finančné riaditeľstvo SR zašle prijímateľom Zoznam ich podporovateľov (ak to podporovatelia odsúhlasili)

31.5.2021 – posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2019 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

31.5.2021 – posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2019 získali z 2% viac ako 33000 €

30.6.2021 – termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2021 daňové priznania *

* Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania

31.7.2021 – termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Chcete mať istotu, že všetko stihnete?


Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky:Aktualizované: 05.02.2021