OZ Kompostujme

logo KPodporujeme a realizujeme návrat bioodpadov do prirodzeného kolobehu. Presadzujeme ich kompostovanie ako jeden zo spôsobov spracovania, ktorý nezaťažuje životné prostredie a jeho produktom je hodnotná surovina. Životné prostredie nám nie je ľahostajné, preto inšpirujeme a motivujeme k zmene u jednotlivca.

Veríme, že vlastná cesta založená na rešpekte k sebe, spoločnosti a celej planéte je tou správnou. Ponúkame praktické riešenia, vďaka ktorým sa kompostovanie môže stať v ...

Čítaj ďalej →
0

Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Ustredie-diakonieÚstredie diakónie je účelové zariadenie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktoré vzniklo s cieľom podpory diakonických služieb.

Poslaním diakonickej služby Cirkvi je ošetrovanie a opatrovanie chorých a postihnutých, pomoc osamelým, ľuďom žijúcim osamote, ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, ľuďom, ktorí utrpeli spoločenskú ujmu, alebo sa dostali do krízovej sociálnej situácii a vôbec všetkým odkázaným na pomoc iným. Ústredie diakónie je výkonnou, riadiacou, administratívnou a kontrolnou zložkou Reformovanej diakonie na Slovensku. Jej náplňou ...

Čítaj ďalej →
0

Rodinné centrum Kramárik

KramarikRodinné centrum Kramárik je občianske združenie, ktoré založili matky na materskej dovolenke s cieľom vytvoriť centrum, kde sa budú môcť stretávať rodičia s deťmi do 6 rokov.

Centrum sa nachádza na bratislavských Kramároch a ponúka deťom a ich rodičom herňu, rôzne kurzy, podujatia, aktivity pre celú komunitu. Centrum je založené na dobrovoľníckej báze, ženám na materskej, ktoré centrum vedú, prináša možnosti sebarealizácie, znižuje ich sociálnu izoláciu. Deti navštevujúce centrum sa ľahšie adaptujú ...

Čítaj ďalej →
0

K-7 Psovodi – záchranári Slovenskej republiky

K7_psovodiUž desať rokov pomáhame na Slovensku pri pátraniach po nezvestných osobách s pomocou špeciálne vycvičených psov.

Už šesť rokov poskytujeme vysoko kvalifikovanú canisterapiu detičkám inak obdareným z celého Slovenska.

Pomôžte nám zrealizovať ďalšie jedinečné projekty, ktoré sú vždy u nás v K-7 spojené s nádhernými a múdrymi špeciálnymi psami záchranármi a terapeutmi. Projekty, ktoré sú venované ďalším ľuďom v núdzi.

    Naše poslanie:
  • pomoc pri hľadaní nezvestných osôb s ...
Čítaj ďalej →
0

Priatelia Quo Vadis

DQVPriatelia Quo Vadis je občianske združenie, ktoré zabezpečuje chod a rozvoj Domu Quo Vadis. Dom Quo Vadis je v centre mesta a v ňom sa dejú rôzne kultúrne, spoločenské a kresťanské podujatia. V prednáškovej miestnosti s kapacitou 90 ľudí prebiehajú prednášky, diskusie, výstavy. Na prízemí je dobrovoľnícka kaviarnička a galerijná časť, kde je pravidelne každý mesiac iná výstava. V suteréne domu sa stretáva týždenne okolo 25 spoločenstiev, mladých ...

Čítaj ďalej →
0

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

logo_3_mediumPrepájame tých, ktorí chcú pomáhať (dobrovoľníkov) s tými, ktorí pomoc potrebujú (neziskové organizácie či občianske združenia).

Motivujeme ľudí k dobrovoľníctvu a učíme organizácie ako s dobrovoľníkmi pracovať. Pracujeme s cca 5000 dobrovoľníkmi a viac ako 200 organizáciami. Posúvame dobrovoľníctvo v Bratislavskom kraji stále o kúsok vyššie.

Web stránka: https://www.dobrovolnictvoba.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/dobrovolnictvoba/

Čítaj ďalej →
0

Horská služba Nízke Tatry juh

Znak HSBlíži sa obdobie podávania daňových priznaní za rok 2018 a tak by sme boli veľmi radi, keby ste sa rozhodli poukázať svoje 2% pre naše Občianske združenie Horská služba Nízke Tatry juh. Prípadne skúste osloviť svojich známych, alebo firmy.
Sme občianskym združením dobrovoľných horských záchranárov, ktorí vykonávajú záchrannú, pátraciu, asistenčnú a preventívno – výchovnú činnosť s pôsobnosťou na južnej strane Nízkych Tatier. V priebehu niekoľkých rokov sme museli všetci ...

Čítaj ďalej →
0

Neogotický kaštieľ v Galante

image2Občianske združenie na záchranu Neogotického kaštieľa v Galante. Kaštieľ je rodovým sídlom rodiny Esterházy.

Kaštieľ je v zozname národných kultúrnych pamiatok SR.

web stránka: www.nkga.sk
Facebook: https://www.facebook.com/NKGA2012/

Čítaj ďalej →
0