Občianske združenie FSV UCM

logo – final_OZObčianske združenie FSV UCM je organizáciou, ktorá pomáha študentom a absolventom Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozvíjať vedomosti, schopnosti a talent. Pomáha a vytvára podmienky mladým ľuďom stať sa úspešnými.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2015:

  • zakúpenie odborných knižných publikácií do fakultnej knižnice v počte 262 exemplárov
  • tlač odborných knižných publikácií, vysokoškolských ...
Čítaj ďalej →
0

SOVA – občianske združenie na podporu nadaných detí

SOVAObčianske združenie SOVA vzniklo s cieľom pomôcť skvalitňovať vyučovací proces v spolupráci s vedením školy a tým podporiť vzdelávanie nadaných detí.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa do činnosti OZ SOVA zapojili. Vaša dôvera nás zaväzuje použiť vyzbierané peniaze hospodárne a v zmysle verejne deklarovaných zásad transparentnosti, adresnosti a kontroly. Vyzbierané peniaze použijeme výlučne na financovanie priorít:
• Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
• Skvalitnenie prostredia v triedach
• Skvalitnenie prostredia školy
• ...

Čítaj ďalej →
0

ÚSMEV, ŠŤASTIE, DOBRÁ VEC…n.f.

usmev-logo

 

Verejnoprospešný neinvestičný fond bol založený v roku 1997.

Účelom nášho fondu je rozvoj a upevňovanie duchovných hodnôt v kultúre, vzdelávaní, charite a verejnoprospešných akciách a pôsobí najmä v nasledovných oblastiach:

  • podpora, financovanie a organizovanie akcií v oblasti kultúry, hlavne so zameraním na rozvoj kresleného humoru, vrátane vydávania a predaja vlastnej literatúry, kalendárov a prostriedkov podporujúcich tento účel,
  • financovanie a podpora zariadení slúžiacich pri výchove a vzdelávaní mládeže,
  • podpora výchovných zariadení a ...
Čítaj ďalej →
0