Kto môže prijímať 2% z dane?

Mechanizmus poukazovania podielu zaplatenej dane je určený len pre verejnoprospešné neziskové organizácie.

Prijímať 2% môžu IBA tieto organizácie- právne formy:


ako z tohto prehľadu vyplýva, 2% nemôžu prijímať napríklad:


  • samotní ľudia (fyzické osoby),
  • podnikateľské subjekty,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie,
  • cirkev,
  • záujmové združenia právnických osôb,
  • poľovnícke združenia
  • …..

Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky: