Automatický koncept

Všetky potrebné tlačivá sú už zverejnené na rozhodni.sk v časti Poukazovateľ:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Posted in: Poukazovateľ 2%, Prijímateľ 2%