SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

socia_boldSme nadácia, ktorá ovplyvňuje sociálny systém v prospech najviac ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva.

Našou víziou je tolerantná spoločnosť, ktorej integrálnou súčasťou budú aj znevýhodnení a ohrození občania. Spolupráca „slabých a silných“ by mala vyústiť do budovania kvalitných a dostupných sociálnych služieb, ktoré budú uspokojovať individuálne potreby užívateľov v ich prirodzenom prostredí.

Podporujeme vznik a rozvoj siete centier včasnej intervencie. Centrá poskytujú podporu rodinám, ktorým ...

Čítaj ďalej →
0

Touch&Speech n.o.

TouchandSpeech_logo_RGB_basic_primSme skupina aktívnych ľudí so zrakovým postihnutím, ktorých spojila túžba po zodpovednej a dôstojnej práci v prospech iných ľudí.

Sme presvedčení, že ľudia so zdravotným postihnutím si zaslúžia čo najlepšie podmienky pre ich samostatný a plnohodnotný život. Na druhej strane sú aj ľudia so zdravotným postihnutím povinní aktívne ...

Čítaj ďalej →
0

StarDOS n.o.

StarDOS n.o. je nezisková organizácia, ktorá sprostredkuje opatrovateľskú službu, ošetrovateľskú službu (ADOS) a požičiavanie zdravotníckych pomôcok pre chorých, starších a zraniteľných klientov a pacientov.

Organizácia vznikla v roku 2005 a všetky svoje služby ponúka od roku 2015. Poslaním StarDOSu je zabezpečiť kvalitu a dôstojnosť života klientov v ich prirodzenom domácom prostredí. Našim hlavným cieľom je pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Zmierniť ich utrpenie, správať sa k nim s úctou, profesionalitou ...

Čítaj ďalej →
0