2% pre hodnotnejší život

Nové Sady

oficiálny názov: Nové Sady, maďarský názov: Assakürt (obec), kód: [500640], okres: Nitra [403], kraj: Nitriansky kraj [4]

0

Nové Sady

oficiálny názov: Nové Sady, maďarský názov: Assakürt časť obce -> Nové Sady, kód: [500640], okres: Nitra [403], kraj: Nitriansky kraj [4]

0