Otestujte sa...

Vzhľadom na často sa opakujúce otázky sme pripravili niekoľko testov na to, aby ste si overili, ako ovládate pravidlá, ktorými sa riadi celý mechanizmus poukázania podielu zaplatenej dane.

Cieľom je testovou formou odpovedať na často sa opakujúce otázky a umožniť vám porozmýšľať nad správnymi odpoveďami.

  • prvá úroveň – Základná škola asignácie (pre prijímateľov) – zverejníme 1.4.2015
  • prvá úroveň – Základná škola asignácie (pre poukazovateľov) – zverejníme 8.4.2015
  • druhá úroveň – Stredná škola asignácie (pre prijímateľov) – zverejníme 15.4.2015
  • druhá úroveň – Stredná škola asignácie (pre poukazovateľov) – zverejníme 22.4.2015
  • tretia úroveň – Vysoká škola asignácie (pre prijímateľov) – zverejníme 29.4.2015
  • tretia úroveň – Vysoká škola asignácie (pre poskytovateľov) – zverejníme 6.5.2015
  • Premium test – úroveň Profesor asignácie – zverejníme 15.5.2015

Test umožňuje aj viac, ako len jednu správnu odpoveď. Otázky čítajte pozorne, aby ste odpovedali na to, ako sú formulované.

Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky: