BONA FIDE, o.z.

#opatspolu #pokorone #offline #komunity #kultúra

Podpor svojimi 2% z dane kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik, lebo tam rád chodíš, lebo sa ti páči program, ktorý ponúka, lebo ti kultúra už naozaj chýba a ty chýbaš jej. Dnes je tvoja podpora potrebná viac ako kedykoľvek inokedy pretože až to najhoršie prehrmí chceme byť OPÄŤ SPOLU.

Ambíciou nášho ...

Čítaj ďalej →
0

MONTESSORI, o.z.

montessoriSme zriaďovateľom materskej školy Montessori vo Zvolene a v Banskej Bystrici, kde podporujeme predškolské vzdelávanie detí z chudobného a málopodnetného prostredia.

Na tento účel sme vytvorili štipendijný program Montessorius – Anjel pre všetky deti.

Sme názoru, že každé dieťa si zaslúži rovnaké príležitosti, pozornosť a prístup.

Naše aktivity sú zamerané na oblasť vzdelávania – v podmienkach slovenského školského ...

Čítaj ďalej →
0

Golfový klub SSG

GK-SSG_logo_H_white-BG[2175]

Golfový klub SSG vznikol 12.12.2008 , ako občianske združenie ktoré má členov hlavne z radu žiakov a študentov základných a stredných škôl. Klub vznikol pri Súkromnom slovanskom gymnáziu v Bratislave hlavne na podporu pri výučbe golfu. Venuje sa organizovaniu krúžkov, skupinovému a individuálnemu vyučovaniu golfu. Organizuje športové súťaže, letné golfové tábory, turnaje ...

Čítaj ďalej →
0

Občianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA-VÝSKUM

logo vvvObčianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA-VÝSKUM od roku 2011 pôsobí na Slovensku a v roku 2015 bola založená jeho Pobočka v Košiciach. Činnosť je zameraná na podporu rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu s využitím moderných technológií komunikáciou so samosprávnymi orgánmi a podnikateľmi hlavne pri využívaní a implementácii moderných inovatívnych prvkov techniky, na tvorbu odborných štúdií ...

Čítaj ďalej →
0

Spolok nepočujúcich pedagógov

snepedaSpolok nepočujúcich pedagógov (SNEPEDA) je celoslovenská, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, ktorá združuje nepočujúcich pedagógov, lektorov, odborníkov a podporovateľov, ktorí chcú podporovať osoby s poruchou sluchu a počujúce osoby v oblasti výchovy a vzdelávania pre osoby s poruchou sluchu, v oblasti výskumu výchovy a vzdelávania osôb s poruchou sluchu, v oblasti kultúry nepočujúcich, v oblasti ...

Čítaj ďalej →
0
Strana 3 z 3 123