Výsledky za predchádzajúce roky

Na tejto stránke nájdete prehľad prijímateľov a ich úspešnosť v jednotlivých rokoch:

Pozrite si: Seriál o výsledkoch mechanizmu asignácie na Slovensku

Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky: