Účtovná závierka a zdaňovanie príjmov neziskových účtovných jednotiek

Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o. pripravila pre neziskové účtovné jednotky kvalitnú príručku k účtovnej závierke a zdaňovaniu príjmov neziskových účtovných jednotiek. Ucto_2016

V tejto publikácií sa zamerali na účtovnú uzávierku a závierku a zdaňovanie príjmov neziskových účtovných jednotiek. Cieľom tejto publikácie je priniesť ucelené informácie o legislatívnych predpisoch týkajúcich sa verejno-prospešnej činnosti neziskových účtovných jednotiek, o účtovných predpisoch, daňových povinnostiach, ako aj viaczdrojovom financovaní aktivít s dopadom na účtovnú závierku, daňové priznanie a jej zverejnenie spolu s výročnou správou v registri účtovných závierok niektorých vybraných účtovných jednotkách k právnemu stavu k 1.1.2016.

Z obsahu vyberáme:
1. Novely právnych noriem v účtovníctve v roku 2015
2. Novela postupov účtovania
3. Účtovná uzávierka
3.1 Výpočet výsledku hospodárenia a zaúčtovanie dane z príjmov
4. Účtovná závierka
5. Zdaňovanie príjmov v organizáciách nezriadených za účelom podnikania
5.3 Kedy podáva NUJ daňové priznanie, Kedy nepodáva NUJ daňové priznanie
5.4 Daňová licencia
5.5 Daňové zmeny od 1.1.2015
5.6 Zmeny platné k 1.1.2016 v súvislosti s prijatým Zákonom o športe
6. Príklad – Daňové priznanie v neziskovej účtovnej jednotke
6.1 Analýza výsledku hospodárenia
7. Účtovná dokumentácia k účtovnej závierke

  • 120 strán
  • mäkká väzba
  • Autor: RNDr. Marcela Dobešová, Ing. Magdaléna Feniková

Cena 12,- EUR bez poštovného. 

Objednať si ju môžete on-line z portálu: www.sluzbymo.sk